COVID 19

Onze praktijk is open en dit voor alle behandelingen


Geachte patiënten,

GRAAG UW AANDACHT !

De Covid 19 maatregelen blijven deel uitmaken van ons leven.

Gezien de omstandigheden en de urgentie blijven we genoodzaakt om in de praktijk de richtlijnen en de aanpassingen toe te passen. 

DE PRAKTIJK IS OPEN EN BLIJFT OPEN VOOR ALLE BEHANDELINGEN !

Met de meest recente beveiligingsadviezen van de regering blijft de praktijk open, wel met in acht name van alle mogelijke beschermingscriteria (zie verder). 

Het Covid 19 virus zorgt voor strikte hygiënische maatregelen. Uw zorg staat centraal en de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid worden nauwgezet toegepast.

Recent zijn deze richtlijnen verder aangepast wat aangeeft dat deze afspraken verder kunnen blijven evolueren. Check dus regelmatig voor een aangepaste versie.

Behandeling is enkel op afspraak.

Uw zorg is steeds één op één.

Ook in de wachtzaal bent u als zorgbehoevende steeds alleen. Kom niet te vroeg naar de praktijk zodat u niet langer dan 5 minuten hoeft te wachten. Familie of begeleiding wordt gevraagd in de wagen en niet in de wachtzaal te wachten.

We volgen een strikte handhygiëne en dragen een mondmasker. Alle gebruikte materialen worden ontsmet na behandeling. U wordt ook gevraagd bij het binnenkomen van de praktijk de handen te ontsmetten. 

Het is VERPLICHT om uzelf te beschermen en dus in de praktijk EEN MONDMASKER  dragen.

Alles is in de praktijk voorzien maar er wordt STERK GEADVISEERD ZELF EEN BADHANDDOEK MEE TE BRENGEN om de behandeltafel te bedekken.

We vragen u als patiënt ook verantwoordelijkheid te nemen! Dit wil zeggen dat bij eventuele symptomen die duiden op een infectie van de bovenste of onderste luchtwegen, hoesten, koorts, hoofdpijn, verlies van reuk- en smaakzin, diarree, bij besmetting ( ook in het verleden) van een familielid of samenwonende, dit onmiddellijk te melden en bij enig risico eerst contact op te nemen met uw huisarts. Als uw huisarts akkoord gaat en als er geen aantoonbaar risico bestaat voor besmetting, kan u uiteraard op afspraak komen. Respecteer ook de volledige quarantaineperiode als er een besmetting is geweest!

Alle consulten gebeuren op afspraak. Afspraken gebeuren bij voorkeur telefonisch: GSM 0477 75 81 81 maar zijn mogelijk ook via sms of mail: info@praktijkdecuyper.be. Let wel, telefonisch kan enkel gedurende de openingsuren van de praktijk (zie hoger).

We danken u voor uw begrip

Samen komen we hier sterker uit !

“Wat ons niet verdelgt, maakt ons sterker” Nietzsche