OSTEOPATHIE

We streven naar het herstel van de beweeglijkheid in alle systemen van het lichaam


Ontstaan en oorspronkelijk ontwikkeld door A.T. Still (1828-1917) is osteopathie nu een holistische vorm van manuele geneeskunde.

Via manuele handelingen streven we naar het herstel van de beweeglijkheid in alle systemen van het lichaam.

Door de samenhang van de botten en de verschillende weefsels ligt het voor de hand dat osteopathie zich niet louter richt op het bewegingsapparaat (botten, spieren, pezen..) maar ook op de ingewanden (viscerale systeem) en de schedel, de wervelkolom en het heiligbeen (craniosacrale systeem).

In het osteopatisch denken zijn de volgende uitgangspunten belangrijk:

  • De mens is een biologische eenheid en een ondeelbaar psycho/ socio/ en somatisch systeem. Elk deel heeft invloed op het grote geheel. Een gedeprimeerde grondhouding beïnvloedt ons bewegen. Een ongezonde leefomgeving heeft invloed op ons denken en ons functioneren. Lichamelijk ziek zijn heeft onmiskenbaar invloed op ons denken en onze sociale toestand.
  • De structuur en de functie van het weefsel zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Bij verstoring van de structuur (mobiliteitsproblemen) krijgen we een verstoring van de functie (invloed op de bloedcirculatie, afvoer van de afvalstoffen, de zenuwgeleiding etc…) Een tekort aan bewegen van ons middenrif heeft effect op onze ademhaling, op de spijsvertering en zo op de beweeglijkheid van de wervelkolom enz…
  • De mens is continu op zoek naar een gezond evenwicht. Binnen de grenzen van dit evenwicht is de mens in staat zichzelf te genezen. We worden constant door tal van factoren ( klimaat, bacteriën, virussen, voeding,…) beïnvloed. Dit streven naar evenwicht en herstel bepaalt onze gezondheid. Optimaliseren van de werking van alle functies in ons lichaam geeft ons de meeste kansen om de zelfherstellende werking in ons lichaam goed te laten verlopen.

Het lichaam is constant in beweging. Beweging zien we op alle denkbare niveaus, tussen organen, tussen botten, tussen bloedvaten en de omgeving etc.. Herstel van beweging is de basis van elk osteopatisch handelen. Zo is osteopathie een manuele geneeswijze die met respect voor de totale mens streeft naar een herstel van de beweeglijkheid op de verschillende niveaus en zo betracht het zelfgenezend vermogen optimaal te stimuleren.

De osteopathische denkwijze is holistisch. We behandelen geen ziekten maar we behandelen de zieke mens in zijn totaliteit.

“ When every part of the machine is correctly adjusted and in perfect harmony, health will hold dominion over the human organism.”  A.T. Still

We vatten aan met een vraaggesprek. We zoeken relaties met het klachtenbeeld. Ook de medische voorgeschiedenis (ziekten, ongevallen, operatief ingrijpen, allergieën…) en andere elementen (fysieke belasting, voeding, sociale situaties,…) kunnen een bijdrage leveren tot het ontdekken van de oorzaak van het probleem.

Verder onderzoekt de osteopaat de beweeglijkheid van alle structuren in het lichaam.

Het onderzoek is manueel en we zoeken naar spanningen in het weefsel, bewegingsverlies of ontwijkingsgedrag, pijn, warmte, zwelling, transpiratie etc…

Bij het klinisch onderzoek kan gebruik gemaakt worden van een stethoscoop, bloeddrukmeter, reflexhamer, tongspatel …

Het onderzoek is niet beperkt tot de klachtenregio. De osteopatische visie is holistisch. We vertrekken in ons onderzoek vanuit de klacht die de patiënt ons aangeeft maar zoeken de elementen vanuit de drie bewegingssystemen die oorzaak zijn voor de opbouw van die klacht:

  • Het osteo-articulaire of het musculoskeletale systeem. Dit zijn de spieren, het bewegingsapparaat, de botten. Door zijn samenhang kan een klacht of bewegingstekort invloed hebben op een gewricht of op een daaraan gerelateerde plaats.
  • Het viscerale systeem of de ingewanden. De ingewanden hebben ook een eigen beweeglijkheid en bewegen onder invloed van hun omgeving. Klachten ter hoogte van de organen hebben invloed op het bewegingsapparaat en op wervelkolom, cranium of heiligbeen.
  • Het craniosacrale systeem, dwz de schedel, de wervelkolom en het sacrum. Ook de beweeglijkheid van elk deel: schedel, wervels, heiligbeen hebben invloed op elkaar en op de daaraan verbonden structuren, organen en bewegingsapparaat.

Er wordt geen medicatie voorgeschreven. Er worden geen invasieve technieken (inspuitingen) toegepast.

Elementen die verband houden met elkaar en met de pijnklachten worden weerhouden.

Doel is de beweeglijkheid van het lichaam te herstellen en de spanning in de weefsels weg te nemen. Zo kan de doorbloeding verbeteren, de afvoer van de afvalstoffen verhogen en de functie van het lichaam optimaliseren.

“Osteopathy is based on the perfection of Nature’s work” A.T. Still

Als klachten buiten onze bevoegdheid vallen of verder onderzoek vragen verwijzen we u naar de huisarts.

Breng wel eventuele onderzoeksresultaten, foto’s of verslagen mee.

Als osteopaat herstellen we functionele klachten. We vertrekken van het standpunt dat als we de beweeglijkheid verbeteren en de samenhang in de verschillende systemen herstellen we meer het onderliggend functioneren optimaliseren dan de klassiek geformuleerde ziekten of ziektebeelden.

Om een concreet beeld te creëren geven we hier enkele indicaties aan die vanuit een functionele benadering in aanmerking komen voor behandeling:

Klachten van het bewegingsapparaat:

Chronische pijnen en/of stijfheid in de nek, rug, schouders, heupen, gewrichten.
Functioneel mechanische problemen van de schouder, elleboog, pols, heup, knie en voet.
Uitstralingspijn naar armen of benen
Sportblessures
Bekkeninstabiliteit
Posttraumatische klachten: whiplash…
Zware benen, slapende armen en handen
Postoperatieve klachten: littekens, verklevingen

Klachten thv het hoofd:

Hoofdpijnen: migraine, spanningshoofdpijn
Vertigo, draaiduizeligheid
Tinnitus: oorsuizen
Problemen van het kaakgewricht

Spijsverteringsklachten:

Kauwproblemen, slikproblemen
Maagpijnen, brandend maagzuur
Lever- en galproblemen
Terugkerende blaasproblemen
Eliminatieproblemen van afvalstoffen, obstipatie

Klachten m.b.t. het uro-genitaal systeem

Immuniteitsproblemen:

Algemeen verzwakte toestand
Chronische infecties: sinusitis en keelontstekingen
Chronische luchtwegproblemen (astma)

Enz…